Select Page
ข่าวสารและกิจกรรมGH / วิดีโอ

โรงงานผลิตผนังชิ้นส่วนอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสาย 2 ระหว่างลิมากับกายาโอ

โครงการนี้ได้อาศัยประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของ GH Cranes หลากหลายประเภท

 
ไม่ว่าจะเป็นเครนเหนือศรีษะภายในอาคารที่ใช้เพื่อการผลิตชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ ตลอดจนเครนขาสูงและเครนขาสูงรางเดี่ยวสำหรับการใช้งานภายนอก ที่ใช้เพื่อการจัดเก็บและขนส่ง
ซึ่งเครนเหล่านี้ก็ออกแบบมาเพื่องานยกประเภทนี้ ทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับการหยิบและยกผนังชิ้นส่วนอุโมงค์โดยเฉพาะ

follow us on  GH Youtube