Select Page
ผลิตภัณฑ์GH

Open winch

Open winch

ห้องผู้ควบคุมประเภทเหล่านี้ ผลิตขึ้นตาม อุปสงค์เ พื่อตอบสนองต่อความต้องการซื้อ โดยเฉพาะในส่วนของ เครนรางที่มีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย หรือที่มีความเร็วหรือข้อกำหนดจำเพาะอื่น ๆ

โดยเรียกว่า "ห้องผู้ควบคุมแบบเปิด" เนื่องจากส่วนประกอบทั้งหมดของโซ่คิเนแมติกมีพร้อม ใช้งานโดยอิสระอยู่แล้ว

ห้องผู้ควบคุมดังกล่าวมีผลิตอยู่ในขนาดให้เลือกสรรได้หลากหลายตามมาตรฐานเดิม โดยมีตั้งแต่ขนาด 6.3 ตันจนถึง 400 ตัน

รอกแบบ Open winch มีข้อได้เปรียบคือ:

  • รับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น ความเร็วในการยกสูงขึ้น และเหมาะสำหรับงาน FEM working groups สูง
  • ใช้ได้กับมอเตอร์ทั่วไปในท้องตลาด อาจจะใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียว ที่ความเร็วรอบเพียง 1,500 and 1,000 rpm. ขนาดของมอเตอร์ใหญ่ขึ้น
  • มอเตอร์กับชุดเกียร์ และชุดเกียร์กับดรัมสลิง เชื่อมต่อกันโดย หน้าแปลนแบบ elastic.
  • มาตรฐานเป็น True vertical lift ทำให้ตะขอไม่เกิดการเคลื่อนตัวด้านข้างระหว่างการยก
  • บำรุงรักษาง่าย
  • ระบบเบรคอยู่ภายนอก สะดวกในการซ่อมบำรุง
  • ชุดเกียร์มีช่องเปิดด้านบน ตรวจสอบและซ่อมบำรุงง่าย
  • เชือกสลิงเรียงตัวเพียงชั้นเดียว เปลี่ยนง่ายขึ้น
ห้องผู้ควบคุมแบบเปิด

กำลังมองหาเครนที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ยกกำลังอื่น ๆ อยู่ใช่ไหม?
สอบถามราคา