Select Page
ผลงานของเราGH

เกี่ยวกับอากาศยาน

อุตสาหกรรมการบินในขั้นตอนของการจัดการและการประกอบดำเนินการด้วยอะไหล่ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีขนาดมหึมาเนื่องจากรถเครนที่ติดตั้งมีลำแสงที่มีแสงสว่างมากและรอกต้องมีความแม่นยำสูงเพื่อความสะดวกในกระบวนการประกอบ

ยังมักมีการติดตั้งปั้นจั่นด้วยการถ่ายโอนรอกเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายองค์ประกอบไปทั่วทั้งเรือปรับปรุงกระบวนการผลิต

 

ฉันกำลังโหลดเอกสารอ้างอิง GH