Select Page
ผลงานของเราGH

การขนถ่ายเหล็ก

ส่วนใหญ่เป็นรถเครนคลังสินค้า มันปฏิบัติต่ออุปกรณ์ที่มีความจุต่ำและเฉลี่ยความคล่องตัวในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของคลังสินค้าเหล็ก: โปรไฟล์, เหล็กเส้น, แกน, ท่อ, ฯลฯ

 

ฉันกำลังโหลดเอกสารอ้างอิง GH

 
 
 : Union Des Forgerons |  : Francia | พิกัดน้ำหนักยก: 32t

: Union Des Forgerons | : Francia | พิกัดน้ำหนักยก: 32t