Select Page
งานบริการเกี่ยวกับเครนGH

แผนดิจิทัล

GH Real Time
The best decisions right now

รับรู้สถานะของเครนคุณแบบเรียลไทม์และให้ธุรกิจของคุณได้กำไรสูงสุด

ที่ GH เราเชื่อว่าบริการที่ดีที่สุดคือบริการที่พร้อมรับมือกับความต้องการทุกรูปแบบ และมีโซลูชั่นให้คุณพร้อมก่อนที่ปัญหาจะมาถึง บริการแบบนั้นสามารถเป็นจริงได้ด้วย GH Real Time

ด้วยระบบนิเวศดิจิทัลที่ซับซ้อน ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องจักร ข้อมูล และผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อให้ควบคุมเครนได้ตลอดเวลา

เราใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการนำข้อมูลจากทั้งในเครนและระบบคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับข้อมูลวงจรชีวิตของอุปกรณ์คุณ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย และประสิทธิผลของงานคุณ

GH Real Time

แผนการให้บริการ 3 แบบ

เรามี แผนการให้บริการถึง 3 แบบ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของบริษัทคุณ ได้แก่ SMART, SAFE และ PRODUCTIVE

แผน SMART

แผน SMART

แผน SMART นั้นจะช่วยแสดงข้อมูลของแต่ละวันให้ นี่คือประตูสู่การพัฒนาการซ่อมบำรุงระดับอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล

แผน SAFE

แผน SAFE

แผน SAFEนอกจากการเฝ้าสังเกตและบริการอื่นๆ เช่น ระ บบการแจ้งเตือน รายงานข้อมูลภายหลังการทำงาน พร้อมทั้งคำแนะนำ และความช่วยเหลือทางไกลจากพนักงานของ GH แล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยอย่างยิ่งยวดด้วยรูปแบบการซ่อมบำรุงใหม่ๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

แผน PRODUCTIVE

แผน PRODUCTIVE

แผน PRODUCTIVEพัฒนาจากบริการแบบเดิมด้วยประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเครนและอุตสาหกรรมนี้ของ GH ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา จะวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องจักรทุกชิ้นแล้วนำมาตีความด้วยการเฝ้าสังเกตแบบเชิงรุก โดยใช้ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์เฉพ าะเพื่อคำนวณวงจรชีวิตของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น และปรับการซ่อมบำรุงให้ตรงตามการใช้งานจริงของเครน

การเฝ้าสังเกต

การเฝ้าสังเกต

การเฝ้าสังเกต

 • การแสดงผลข้อมูลในทุกๆ วัน
 • การแสดงผลเอกสารทางเทคนิคของสินทรัพย์
 • การแสดงผลข้อมูลในทุกๆ วัน
 • เปิดตัวระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินเชิงรับ
 • รายงานข้อมูลภายหลังการทำงานผ่านอีเมล
 • การแสดงผลเอกสารทางเทคนิคของสินทรัพย์
 • พอร์ทัลลูกค้า: การจัดการบันทึก / ประวัติข้อมูล / การยกระดับให้เป็นดิจิทัล
 • การแสดงผลข้อมูลในทุกๆ วัน
 • การเฝ้าสังเกตแบบเชิงรุกโดย GH ซึ่งจะสังเกตความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเครน
 • เปิดตัวระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินเชิงรับ
 • เปิดตัวระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันและการแจ้งเตือนเชิงรุก
 • รายงานข้อมูลภายหลังการทำงานผ่านอีเมล
 • การแสดงผลเอกสารทางเทคนิคของสินทรัพย์
 • พอร์ทัลลูกค้า: การจัดการบันทึก / ประวัติข้อมูล / การยกระดับให้เป็นดิจิทัล

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • การบำรุงรักษารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีระบบการแจ้งเตือนในจุดตรวจต่างๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัย
 • การคำนวณวงจรชีวิตที่เหลืออยู่ของชิ้นส่วน

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง

 • การวินิจฉัยล่วงหน้าทางไกลแบบเชิงรับ ที่ทำให้สามารถวิเคราะห์สัญญาณของการชำรุดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
 • การวินิจฉัยล่วงหน้าทางไกลแบบเชิงรับ ที่ทำให้สามารถวิเคราะห์สัญญาณของการชำรุดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
 • การวินิจฉัยล่วงหน้าทางไกลแบบเชิงรุกที่ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
 • รับประกันว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงโรงงานของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

 • มีชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองพร้อมให้บริการจำนวนมาก
 • ส่วนลด 10% เมื่อซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย
 • มีชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองพร้อมให้บริการจำนวนมาก
 • ส่วนลด 15% เมื่อซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย
 • มีชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองพร้อมให้บริการจำนวนมาก
 • ส่วนลด 15% เมื่อซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย
 • ความรู้เชิงรุกเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการจัดการคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในอดีต
 • ชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญภายใน 24 ชั่วโมงก็ถึงบ้านของลูกค้า
แผน SMART

แผน SMART

แผน SMART นั้นจะช่วยแสดงข้อมูลของแต่ละวันให้ นี่คือประตูสู่การพัฒนาการซ่อมบำรุงระดับอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล

การเฝ้าสังเกต

 • การแสดงผลข้อมูลในทุกๆ วัน
 • การแสดงผลเอกสารทางเทคนิคของสินทรัพย์

ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

 • มีชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองพร้อมให้บริการจำนวนมาก
 • ส่วนลด 10% เมื่อซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย
แผน SAFE

แผน SAFE

แผน SAFEนอกจากการเฝ้าสังเกตและบริการอื่นๆ เช่น ระ บบการแจ้งเตือน รายงานข้อมูลภายหลังการทำงาน พร้อมทั้งคำแนะนำ และความช่วยเหลือทางไกลจากพนักงานของ GH แล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยอย่างยิ่งยวดด้วยรูปแบบการซ่อมบำรุงใหม่ๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

การเฝ้าสังเกต

 • การแสดงผลข้อมูลในทุกๆ วัน
 • เปิดตัวระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินเชิงรับ
 • รายงานข้อมูลภายหลังการทำงานผ่านอีเมล
 • การแสดงผลเอกสารทางเทคนิคของสินทรัพย์
 • พอร์ทัลลูกค้า: การจัดการบันทึก / ประวัติข้อมูล / การยกระดับให้เป็นดิจิทัล

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • การบำรุงรักษารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีระบบการแจ้งเตือนในจุดตรวจต่างๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัย

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง

 • การวินิจฉัยล่วงหน้าทางไกลแบบเชิงรับ ที่ทำให้สามารถวิเคราะห์สัญญาณของการชำรุดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

 • มีชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองพร้อมให้บริการจำนวนมาก
 • ส่วนลด 15% เมื่อซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย
แผน PRODUCTIVE

แผน PRODUCTIVE

แผน PRODUCTIVEพัฒนาจากบริการแบบเดิมด้วยประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเครนและอุตสาหกรรมนี้ของ GH ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา จะวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องจักรทุกชิ้นแล้วนำมาตีความด้วยการเฝ้าสังเกตแบบเชิงรุก โดยใช้ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์เฉพ าะเพื่อคำนวณวงจรชีวิตของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น และปรับการซ่อมบำรุงให้ตรงตามการใช้งานจริงของเครน

การเฝ้าสังเกต

 • การแสดงผลข้อมูลในทุกๆ วัน
 • การเฝ้าสังเกตแบบเชิงรุกโดย GH ซึ่งจะสังเกตความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเครน
 • เปิดตัวระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินเชิงรับ
 • เปิดตัวระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันและการแจ้งเตือนเชิงรุก
 • รายงานข้อมูลภายหลังการทำงานผ่านอีเมล
 • การแสดงผลเอกสารทางเทคนิคของสินทรัพย์
 • พอร์ทัลลูกค้า: การจัดการบันทึก / ประวัติข้อมูล / การยกระดับให้เป็นดิจิทัล

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • การคำนวณวงจรชีวิตที่เหลืออยู่ของชิ้นส่วน

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง

 • การวินิจฉัยล่วงหน้าทางไกลแบบเชิงรับ ที่ทำให้สามารถวิเคราะห์สัญญาณของการชำรุดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
 • การวินิจฉัยล่วงหน้าทางไกลแบบเชิงรุกที่ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
 • รับประกันว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงโรงงานของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

 • มีชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองพร้อมให้บริการจำนวนมาก
 • ส่วนลด 15% เมื่อซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย
 • ความรู้เชิงรุกเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการจัดการคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในอดีต
 • ชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญภายใน 24 ชั่วโมงก็ถึงบ้านของลูกค้า

สิทธิประโยชน์

ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ดิจิทัลใหม่
ยกระดับความพร้อมใช้งาน
ยกระดับความพร้อมใช้งาน

ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการชำรุดและลดปริมาณการหยุดชะงักที่ไม่ได้คาดหมาย

เพิ่มความปลอดภัย
เพิ่มความปลอดภัย

รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และข้อมูลเครนที่สั่งการได้

พัฒนาความสามารถในการทำกำไร
พัฒนาความสามารถในการทำกำไร

ทำให้ต้นทุนรวมของสินทรัพย์เกิดกำไร

เสริมความรู้
เสริมความรู้

ตัดสินใจได้ตรงเป้าที่สุดด้วยข้อมูลที่กลั่นกรองออกมา

สิทธิประโยชน์

กำลังมองหาเครนที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ยกกำลังอื่น ๆ อยู่ใช่ไหม?
สอบถามราคา