Select Page
ข่าวสารและกิจกรรมGH / วิดีโอ

GH70e - เครนพลังงานไฟฟ้าสำหรับท่าเรือรุ่นแรกๆ ของโลก

GH Cranes ขอแนะนำเครนพลังงานไฟฟ้าขาสูงแบบมีล้อรุ่นแรกๆ ของโลก GH70e 
นับว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม e-Motion ครั้งแรกและยังเป็นก้าวที่สำคัญระดับโลกของการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโซลูชันการขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ


follow us on  GH Youtube